Manojero Artist

Manojero ARTIST

Manojero Artist is een kunstenares die oude en nieuwe werken fotografisch of via schilderkunst met elkaar verbindt en het leven op een kunstzinnige manier als geheel ervaart. Ik gebruik portretten van mezelf en combineer deze met werken van oude meesters. Mijn uiterlijk ervaar ik zelf als tijdloos en het blijft boeiend om te ontdekken hoeveel herkenbaarheid er op dat vlak is....Ook laat ik me fotograferen op plekken die een tijdloos karakter hebben om te ontdekken dat er door de eeuwen heen kunstzinnig niks veranderd is de tijd keert weder

 

Manojero Artist is an artist who work with old and new photographic or paintings I connect in an artistic manner time. I use portraits of myself and combine it with works of old masters. My appearance is timeless and it remains fascinating to discover how much recognition there is in that area .... Also I let myself Photograph in places that have a timeless character to discover that over the centuries artistry has not changed time returneth!